top of page

EGENERKLÆRING

Jeg har lest og forstått sikkerhetsreglene som gjelder for Klatreparken Domkirkeodden. Jeg er innforstått med at dersom jeg bryter sikkerhetsreglene kan ikke Klatreparken Domkirkeodden holdes ansvarlig for konsekvensene. Bruk av høydeparken kan medføre risiko og som i verste fall kan medføre skade eller død. Jeg er også innforstått med at jeg blir bortvist fra aktiviteten uten refusjon av billetten dersom jeg ikke følger sikkerhetsreglene fullt ut.

SIKKERHETSREGLER

Du må ha gjennomgått sikkerhetsopplæring før du deltar på noen av aktivitetene i klatreparken.

 • Det er forbudt å benytte aktiviteter uten å ha gjennomgått sikkerhetsopplæring.

 • Vær sikker på at du har forstått det som gås igjennom på sikkerhetsopplæringen.

 • Spør om noe er uklart.

 

Du har ansvar for din egen og barns aktivitet og sikkerhet i klatreparken.

 • Personer under 18 år skal ha godkjenning av foresatt for å delta på aktiviteter.

 • Barn under 12 år skal vær i følge med voksen hele tiden.

Aktiviteter

 • Les oppslaget ved hver aktivitet / hinder og sjekk at du er riktig sikret før du beveger deg ut i aktiviteten / hinderet.

 • Hinder og aktiviteter har høyde og alderskrav – les på oppslaget før du benytter aktiviteten.

 • Grønt nivå minimum høyde 115 cm

 • Blått nivå minimum høyde 115 cm

 • Lilla og rødt nivå minimum høyde 140 cm

 • Beveg deg rolig og kontrollert gjennom aktiviteter og hinder

 • Det er kun tillatt med en person pr hinder (om ikke annet er beskrevet), vent til det er klart før du beveger deg ut på hinderet.

 • På plattformene mellom hvert hinder kan det oppholde seg inntil 3 personer. Vent til det er ledig plass på plattformen før du beveger deg ut i hinderet.

 • På zip-linen må du sjekke at det ikke er noen på lina. Er du i tvil må du vente til den er klar.

 • Ikke ta på zip-linen når du er i bevegelse.

 • Ved eventuelle feil eller mangler ved anlegget skal personalet straks kontaktes.

 • Maksimal vekt for klatrere: 120 kg.

 

Adgang til aktivitetene er ikke tillatt for:

 • Personer påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

 • Personer under høydekravet som gjelder for hver løype.

 • Gravide.

 • Personer med hjerte- eller lungeproblemer.

 • Personer med rygg- eller nakkeskade.

 • Personer med alvorlige skader.

 • Personer med alvorlige lidelser.

 • Facebook
 • Instagram
bottom of page